print | close

Група Рапанче


През учебната 2020/2021 година първа възрастова група ще работи с познавателните книжки „Чуден свят“ на издателство „Просвета – София“. Учебният комплект покрива всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Всяка страница предлага интересни и прекрасно илюстрирани ситуации, по които децата разказват, отговарят на въпроси, рисуват или оцветяват. Разнообразието от дейности провокира техния интерес и ги правят по-уверени и самостоятелни.

Телефон за връзка с учителите на група Рапанче: + 359 887 277 696

close