print | close

График на дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ДГ №111 ”Kорабче”


ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА


11.05 2019 Г. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА

  1. Заявление от родителя - бланка генерирана в ИСОДЗ;
  2. Всички документи посочени в генерираното заявление.
  3. Оригинали от:
    удостоверение за раждане на детето;
    лични карти на родителите
  4. Медицински документи посочени в заявлението.

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВАТ С:

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 8.30 до 12.30 ЧАСА И ОТ 13.30 ДО 17.00 ЧАСА

close