BG
  »  III-та - Рапанче

Група Рапанче

През учебната 2018/2019 година трета възрастова група ще работи с новия комплект „Чуден свят“ с марката „Просвета – София“, който е разработен от водещи преподаватели по начална и предучилищна педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Комплектът покрива всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии. В него са включени най-харесваните от децата приказки, забавни задачи по математика, албум с материали по конструиране и технологии и приложение с игри. Всяка страница предлага интересни и прекрасно илюстрирани ситуации, по които децата разказват, отговарят на въпроси, рисуват или оцветяват.

Разнообразието от дейности провокира техния интерес и ги правят по-уверени и самостоятелни.

Телефон за връзка с учителите на група Рапанче: + 359 887 277 696