BG

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА - НАБОР 2016г

Уважаеми родители,

Каним ви на Първата родителска среща, която ще се състои на 11 юли 2019 г. от 17.30 ч. в занималнята на група "Делфинче".

График на дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ДГ №111 ”Kорабче”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА


11.05 2019 Г. ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

 • в профила на детската градина в ИСОДЗ;
 • по имейл на родителя

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА

 1. Заявление от родителя - бланка генерирана в ИСОДЗ;
 2. Всички документи посочени в генерираното заявление.
 3. Оригинали от:
  удостоверение за раждане на детето;
  лични карти на родителите
 4. Медицински документи посочени в заявлението.

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАПОЗНАВАТ С:

 • правилника за дейността на детската градина на https://korabche.com ;
 • списък на медицинските документи и изследвания за постъпване в детска градина.

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 8.30 до 12.30 ЧАСА И ОТ 13.30 ДО 17.00 ЧАСА