BG

График на дейностите, свързани с класиране и записване на децата в ДГ №111 ”Kорабче”

ПРИЕМ - СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА


14 МАЙ - 25 МАЙ 2018 Г.

ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА

  1. Заявление от родителя- бланка генерирана в ИСОДЗ;
  2. Всички документи посочени в генерираното заявление.

 

ПРИ ЗАПИСВАНЕ РОДИТЕЛЯТ СЕ ЗАПОЗНАВА С:

  • правилника за дейността на детската градина;
  • списък на медицинските документи и изследвания за постъпване в детска градина.

ЗАПИСВАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ 14.05.2018 Г. ДО 25.05.2018Г.

ОТ 09.00 ДО 17.00 ЧАСА.