BG
  »  II-ра - Морска звездичка

Група Морска звездичка

През учебната 2018/2019 година втора възрастова група ще работи с познавателните книжки на програмна система „Приказни пътечки“ на издателство „Булвест“. Книжките са разработени на сезонен принцип, всяка от които обхваща всички образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Физическа култура, Конструиране и технологии, Музика. Страниците са богато илюстрирани, съдържат разнообразни
увлекателни задачи и осигуряват свобода  на детската фантазия и мисленето.

Телефон за връзка с учителите на Морска звездичка: +359 887 277 203