BG
  »  ПГ 6 год. - Делфинче

Група Делфинче

Група Делфинче - Учебното съдържание се реализира чрез помагало за обучение и диагностика по всички образователни направления /"Аз ще бъда ученик"/, издателство "Изкуства". /индивидуални комплекти/

Телефон за връзка с учителите на Делфинче: +359 887 277 494