BG
  »  II-ра - Морска звездичка  »  Седмично разписание

Седмично разписание на група Морска звездичка

 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин

Околен свят

Изобразително изкуство

Физическа култура

Български език и Литература

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Физическа култура

Околен свят

Музика

Математика

Български език и Литература

Конструиране и технологии

 

Следобед
 

Физическа култура

Конструиране и технологии