BG
  »  III-та - Рапанче  »  Седмично разписание

Седмично разписание на група Рапанче

 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин

Околен свят

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

Музика

Околен свят

Български език и Литература

Изобразително изкуство

Физическа култура

Математика

Музика

Конструиране и технологии

Български език и литература

Конструиране и технологии

Физическа култура

Следобед
Физическа култура

 

Музика