BG
  »  ПГ 6 год. - Делфинче  »  Седмично разписание

Седмично разписание на група Делфинче

 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин

Околен свят

Конструиране и технологии

Изобразително изкуство

Български език и Литература

Изобразително изкуство

Музика

Математика

Физическа култура

Български език и Литература

Български език и Литература

Музика

Околен свят

Физическа култура

Математика

Конструиране и технологии

 

Следобед
Физическа култура

Математика

Музика