print | close

Група Рапанче


През учебната 2023/2024 година четвърта възрастова група ще работи с познавателните книжки „Златно ключе“ на издателство „Бит и техника“. Образователното съдържание е поднесено по близък и интригуващ за детето начин и стимулира неговата активност, креативност и откривателство.

Телефон за връзка с учителите на група Рапанче: + 359 887 277 696

close