print | close

СЪОБЩЕНИЕ

31st of March 2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. /Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да попълнят информирано съгласие, което да изтеглят от сайта или на място в детската градина.

Родителите:

 ВАЖНО!!!

Децата, които не са посещавали детската градина повече от 30 дни по епидемични показания представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

Децата, които са отсъствали повече от 2 месеца - предоставят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и изследване за патогенни чревни бактерии.

close