print | close

ОСИГУРЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID – 19

14th of December 2021

 ЗА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИ

РУО – София – град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - София – град разкрива БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С НОМЕР 0877183133 за осъществяване на ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

close