print | close

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, считано от 01.04.2022г.,отпадат таксите за детските градини.

От 01.05.2022г. ще се събират такси само за допълнителните дейности, които посещават децата Ви. Срокът за заплащане на съответните суми остава от първо до десето число на месеца при ЗАС.

Напомняме следното относно представяне на документи за отсъствията на децата от ДГ:

-         Отсъствия по медицински причини – представя се медицинска бележка от личен лекар за периода.

-         Отсъствия по семейни причини – ПРЕДВАРИТЕЛНО подадено заявление за периода на отсъствие.

-         От 01.04.2022г. НЕ се приемат заявления за отсъствия по причина епидемична обстановка, свързана с КОВИД.

-         ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 РАБОТНИ ДНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА, ДЕТЕТО СЕ ПРИЕМА С МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНКТАКТ СЪС ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

                                                                                     От ръководството

close