BG

Коледен базар

Коледни рисунки

Работилницата на Дядо Коледа

Здравна беседа с медицинската сестра

Игри на площадката

Изрязване на влак

Работа по познавателните книжки

Спортен празник

Чета с мама

Баба Марта на гости

Изрязване на клоун

Играем народни танци

Ние се учим

Запознаване с Картите на България, Слънчевата система и света. Забележителности в България

Улицата има правила

Драматизации на приказки

Това е част от нашето ежедневие

Провеждане на беседи с медицинската сестра за здравето на децата

По време на ситуация

Посещение в музея Земята и хората

Празнуваме 1 ноември - Денят на будителите

Ситуация по Български език и литература - Чета с мама

Снимки от група Рапанче