BG

Група Делфинче

През учебната 2023/2024 година първа група ще работи с познавателните книжки „Аз съм в детската градина“ на издателство „Изкуства“.  

Телефон за връзка с учителите на група „Делфинче: +359 887 277 4944