BG

Група Морско конче

През учебната 2022/2023 година първа възрастова група ще работи с познавателните книжки „Моите приказни пътечки“ на издателство „Клет България“. Учебният комплект покрива всички образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии.

Телефон за връзка с учителките на група „Морско конче“: +359 887 277 028