BG

СЪОБЩЕНИЕ

Информираме ви, че от 18.10.2021 г. директор на детската градина е г-жа Пенка Вутева.

Желаем ви здраве!

Декларация за отсъствия

Уважаеми родители,

Моля да следите сайта https:// covid19.ncipd.org за ръст на заболеваемост от КОВИД 19 и зона на заболеваемост.

При попадане в червена и тъмночервена зона можете да задържите дечицата у дома и да попълните приложената декларация. Отсъствията ще бъдат извинявани служебно. Бъдете здрави и позитивни!

Боряна Цонева- Директор

Файлове

НОВА УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители,

На 15.09.2021г./сряда/ четирите групи на ДГ „Корабче“ ще отворят врати за своите деца.

Приемът ще се осъществява в часови пояс 7-9 часа.

При провеждането на планов прием на новоприети деца и деца, отсъствали от Детското заведение, задължително следва да бъдат представени следните документи съгласно Наредба №3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини:

  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар/представя се в началото на всяка учебна година/. Може да се предостави по служебен път от общопрактикуващия лекар на електронната поща на ДГ- cdg_11@abv.bg
  • данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България;
  • деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15/2005г.;
  • резултат от паразитологично изследване:

-при отсъствие на дете за повече от 2 месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити;

- при отсъствие за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии;

  • медицинска бележка, с която се удостоверява , че детето не е било в контакт със заразно болни и /или заразоносители и не е опаразитено.

 

 Първите за учебната година родителски срещи ще се състоят по следния график:

- 28.09.2021г./вторник/,от 17.30ч., за първа и четвърта група в долен корпус;

- 29.09.2021г./сряда/ от 17.30ч., за втора и трета група в горен корпус.

 

Уважаеми родители,

Въпреки вируса, естествените страхове и въпроси, всяко дете трябва спокойно и щастливо да влезе в детската градина! Наша обща задача е да направим стъпките му уверени и да запазим най-ценното-здравето! Заедно ще се справим!

                                                       Боряна Цонева- директор и екип на детската градина

Съобщение

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Мерки

Мерки за ограничаване разпространенито на нова грипна вълна от вирус тип В и  недопускане и ограничаване разпространението на  Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019)

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със заповед  №РД-01-46/03.02.2020г. на министъра на здравеопазването, заповед РД09-606/09.03.2020г. на министъра на образованието и науката, във връзка с писмо  от Столична РЗИ относно предприемане на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) /Вх.№227/09.03.2020г./, заповед №СОА20-РД09-1458/09.03.2020г. на кмета на Столична община и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване разпространението му на територията на ДГ№111“Корабче“ се предприемат следните действия:

Осъществяване на засилен санитарно-хигиенен контрол – по-често проветряване на помещенията и дезинфекция на всички повърхности, съдове и играчки.

Медицинските сестри с помощта на учителите ще наблюдават внимателно децата за наличие на симптоми на остро респираторно заболяване.

Забраняват  се организираните извеждания на деца - в т.ч. събития с родители – открити врати, открити ситуации, тържества, работилници и др., организирани посещения на културни, спортни, образователни масови мероприятия, в това число в кина, театри, музеи, спортни зали, концертни зали и други организационни форми на места, където има струпване на много хора.

Всички деца при приемането сутрин в детската градина , преминават задължителен филтър от медицинската сестра, след което се допускат по групите. Дете, което не е преминало през медцински филтър не се допуска в група от учителите.

По преценка на медицинската сестра в детското заведение не се допускат деца с признаци на вирусно заболяване, независимо от представяне на медицинска бележка. Засилва се пропускателния режим за достъп на външни лица в детската градина.

Във връзка с ограничаване на заболявания, предизвикани от коронавирус COVID-19, децата и техните родители, завърнали се от заразена зона  се поставят под домашна карантина за срок от 14 дни.

За децата, които не са болни, но отсъстват от детска градина по желание на родителите, родителите следва да информират своевременно писмено, със заявление учителите в групите.

При отсъствие на дете повече от 10 работни дни, независимо по какви причини, моля носете бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен и паразити. Медицинска бележка в детската градина, се изисква и в следните случаи на дете, върнато или издадено със:
- зачервено гърло; висока температура; хрема болки в корема, кашлица;
- разстройство, кожни обриви, паразити, инфектирани рани и други външни признаци за разболяване.
Повторният прием на детето се извършва само с представяне на медицинска бележка от личния лекар, че е клинично здраво и може да посещава детското заведение.

Разчитаме на вашето съдействие и напомняме още веднъж основните правила, с които заедно можем да ограничим заболеваемостта на децата:

Отзовавайте се своевременно на обажданията на учителите и медицинската сестра или осигурете близък, който да се погрижи за детето ви!