BG
  »  Мисия и визия

Мисия и визия

Мисия

Утвърждаване в детска градина „Корабче“ на атмосфера на толерантност и зачитане на избора и предпочитанията на участниците в предучилищното образование. Осигуряване на високо качество на образованието, възпитанието и социализацията на децата, чрез доброта, професионализъм, комуникации, технологии, взаимно доверие и прозрачност.

Визия

Детска градина №111 да се утвърди като:

  • МЯСТО , където детето да се чувсва разбрано и подкрепяно;
  • СРЕДА, в която родители и учители са партньори в името на децата;
  • ЦЕНТЪР, за професионално развитие на хора, които обичат децата и са удовлетворени от работата си;
  • ОБЩНОСТ на толерантност и уважение към всички участници в процеса на предучилищното образование.