BG
  »  Образователни дейности

Образователни дейности

 

Образователни дейности съобразно Държавните образователни стандарти

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура;
 • Музика.

 

Допълнителни педагогически услуги 

 • Ранно чуждоезиково обучение по английски език;
 • Народни танци и ритмика;
 • Латиноамерикански и модерни танци;
 • Плуване.