BG
  »  III-та- Морска звездичка

Група Морска звездичка

През учебната 2023/2024 година трета възрастова група ще работи с познавателните книжки Аз съм в детската градина“ на издателство „Изкуства“. 

Телефон за връзка с учителките на група „Морска звездичка“: +359 887 277 203