BG
  »  III-та- Морска звездичка  »  Седмично разписание

Седмично разписание на група Морска звездичка

 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин

Околен свят

Български език и литература

Физическа куллтура

Математика

Музика

Околен свят

Български език и литература

Изобразително изкуство

Физическа куллтура

Математика

Музика

Конструиране и технологии

 

Български език и литература

Изобразително изкуство

Физическа култура

Следобяд

 

 

Музика