BG
  »  IV-та - Рапанче  »  Седмично разписание

Седмично разписание на група Рапанче

 
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Сутрин

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Околен свят

Музика

Конструиране и технологии

Български език и литература

Математика

Физическа култура

Околен свят

Музика

Конструиране и технологии

 

Български език и литература

Математика

Физическа култура

 

Следобяд

Физическа култура

 Изобразително изкуство

Музика