BG
  »  IV-та - Рапанче  »  Аз научих

Изучени стихчета

ВЕЛИКДЕН

Елисавета Багряна

Пролетта дойде отново
и донесе на света
Възкресение Христово,
слънце, птички и цветя.
Бият радостно камбани
в градове и във села
и отекват разлюляни
над гори, нивя, поля.
И зове ни тази песен
да си подадем ръце,
да речем "Христос възкресе",
да се чукнем със яйце!

ПРОЛЕТ

Асен Разцветников

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.

Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

МАРТЕНИЦИ

Борислав Мирчев

Една легенда, древна и красива,
от старите прабългарски земи,
през месец март се втурва закачливо
с червено-бели сплетени конци.

За първи път с мартеници пъстри,
закичени до нашите сърца,
пристъпва пролетта, макар на пръсти,
за нов живот събужда се света.

МАРТЕНИЧКА

Елисавета Багряна

Тази пъстра мартеничка
баба ми я върза —
да съм катo лястовичка
пъргава и бърза.

Както тя е от коприна
бяла и червена,
да съм цялата година
бяла и червена.

И да стана аз тогава
хубава, голяма,
весела, засмяна, здрава,
също като мама.

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ДЪЛГОКРАК ЖАБОК

Леда Милева

Имало едно време
дългокрак жабок,
с един скок
прескочил поток,
с два скока –
планина висока,
а с три скока
жабока дългокрак
скочил веднъж
на луната чак,
и то тъкмо, когато изгрява.
Ни се чул, ни се видял оттогава.

СВЕТУЛКАТА И СЧУПЕНОТО ФЕНЕРЧЕ

Мартин Илиев

Малката светулка с фенерче в ръката
вечер осветява пътя в гората,
ако някой в тъмното се заблуди,
тя му показва накъде да върви.

Верният път да намери към дома,
помага светулката на всеки в беда.
Една вечер обаче, летейки си волно,
фенерчето свое изпусна неволно.

То падна на земята и стана на парчета,
разстрои се много светулката клета.
Как ли сега ще помага на всички,
на зайчета, катерички и сърнички!

 

Изучени песнички

БЪРБОРАНА

Искам да ви кажа толкова неща,
казват бърборана малка съм била.
Много ми е трудно да си замълча,
май ми се говори, щом ми забранят.

Бъра-бъра – два чадъра,
бъра-бъра-бъра-бъра.
Бъра-бъра – два чадъра,
бъра-бъра-бър-бър-бър.

Думите напират, значи мисълта
трябва да излезе бързо на часа.
Даже като лягам и когато ям,
бъбря, бъбря, бъбря и това си знам.

Възрастните често мъмрят и гълчат
те не знаят нищо, затова мълчат.
Трябва да ви кажа толкова неща,
нека ме наричат Бърбораната.

ПАПАГАЛ

Подариха ми папагал в кафез,
с люлка за игра и чаша за вода.
Подариха ми папагал в кафез,
с люлка за игра и чаша за вода.

Папагал, папагал, па-па-пагалал.
Папагал, папагал, па-па-пагалал.

Храня го на час, уча го в захлас,
думи да реди, в люлка да седи.
Храня го на час, уча го в захлас,
думи да реди, в люлка да седи.

Гледам го мълчи, явно, че тъжи,
в клетка да лети, не може той, нали?
Гледам го мълчи, явно, че тъжи,
в клетка да лети, не може той, нали?

Отварям му врата, литва той сега,
песничка една папагалът ми запя.
Отварям му врата, литва той сега,
песничка една папагалът ми запя.

ДОВИЖДАНЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА!

Довиждане, детска градина –
настъпи, настъпи най-трудният час!
Раздяла – след туй ще замина
в училище истинско аз.

Довиждане, детска градина!
Ех, мъничко тъжен е краят.
Отива си нашта дружина,
тук малки деца ще играят.

Започва учебна година,
ще викнем: „Привет първи клас!“
Довиждане, детска градина,
с добро си припомняй за нас.

ЗДРАВЕЙ, ПЪРВИ КЛАС!

Здравей, първи клас!
Първокласник станах аз!
Здравей, първи клас!
Ученик съм вече аз!

Детската градина мина, отлетя.
Всяка утрин синя, чувам песента.

В чантата ми има
скъп за мене дар –
книга най-любима,
моят пръв буквар.

ПЪРВОКЛАСНИК

Трети път отварям чантата дълбока.
Сложих ли буквара, молива и блока?
Тръгвам най-накрая, мама ме целува.
Ех, да си призная – страшно се вълнувам.
Вярвам, че със мене всички сте съгласни,
Празник този ден е, аз съм първокласник,
На, на, на, на, на, на аз съм първокласник.

КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Пишат братчета, сестрички
и лулички и чертички.
И накрая бързо става
буква хубава и права.
Тези буквички чудесни
още са ни неизвестни.
Ние малките дечица
пишем само колелца.
Ние славим имената,
днес на Солунските братя.
Те за нас са много мили,
буквите са ни дарили.

СКОРО ЩЕ СМЕ В ПЪРВИ КЛАС

Хей, приятел, да запеем
тази песен с весел глас!
Нека всеки да научи –
скоро ще сме в първи клас!
Всички в детската градина
грижат се с любов за нас!
Тук посрещат ни с усмивка,
сутрин още в ранен час!
Всички в детската градина
грижат се с любов за нас!
Тук играем и се учим,
готвим се за първи клас!

ПЕСЕН ЗА ЧИСЛАТА

Едно е Слънцето, една – Луната,
две са на врабченцето крилата,
три прасенца в приказка лудуват,
четири сезона се редуват.
Виж пет са пръстчетата на ръката,
шест пък е похвала за децата,
седем са боите на дъгата,
осем са на рачето крачката.
Пр.: Науката голяма за числата
със пръстчетата почва на ръката,
че с тях да се брои е много лесно
освен това дори е интересно.
А, девет са оловните войници,
със две ръце показвам десетица.
Няма място тука за тревога,
вече да броя до десет мога!

ЕКОПЕСНИЧКА

В златна есен, в китна пролет
ний сме като птици в полет.
Искаме в този час, всеки да запее с нас.

Природата пазете!
Благата й пестете!
Живота на Земята съхранете!

В топло лято, в бяла зима
весели игри ще има.
Искаме в този час, всеки да запее с нас.

ПЕСЕН НА ДЪЖДОВНИТЕ КАПКИ

Малки капчици сме ние,
капчици на пролетта,
ние къпем, ние мием
и тревички, и листа.

Ние идем от небето,
в дървесата шумолим,
и в гората, и в полето
всекиго ний веселим.

Ние къпем сред гората
разцъфтели дървеса,
и прекрасна е росата,
пролетната ни роса.

ПЕСЕН ЗА ВОДАТА

Аз съм капчица вълшебна
нищо, че съм дребна,
в облаците хем се рея,
хем в росата грея.

Ту съм пухена снежинка
с бяла пелеринка,
ту сълзица натъжена,
топла и солена.

Бях и ледена висулка
с бляскава качулка.
Като пара съм летяла,
в ручейче съм спала.

Плувах даже в океана,
нежна като пяна …
Аз съм капчица вълшебна,
нищо че съм дребна.

РУЧЕЙЧЕ

Ручейчето криволичи през поляни и тревички,
бързо тича да даде вода на всички.
Чиста, бистра и студена – и за малки,
и големи жив природен дар.

Ручейчето пее песен за един живот чудесен –
как земята да спасим от отрови, смет и дим.
И когато го направим в приказка една,
в най-прекрасна ще превърнем майката Земя!

Ручейчето пее песен за един живот чудесен –
чиста, слънчева природа със дъга на небосвода!
Ручейчето пее песен за един живот чудесен –
как земята да спасим от отрови, смет и дим.

И когато го направим в приказка една,
в най-прекрасна ще превърнем майката Земя!

НАШАТА ПЛАНЕТА ЗЕМЯ

Раждането на света, на планетата Земя
е огромно звездно чудо – огън, вятър и вода.
Така вървим в цветен кръговрат – дар от много богове.
Ще можем ли с теб да съхраним богатствата от всички векове?

Земята днес е в твойта длан и само ти ще я спасиш.
Земята днес е твоят храм от житен клас, небе, цветя, реки.
Земята днес е в твойта длан, една любов – едно море.
Кристален звън от чистота се носи пак от песен на Орфей.

Бягат зими и лета, вишнев цвят през пролетта,
но в черупката на мида пак откриваме света.
Така вървим в цветен кръговрат – дар от много богове.
Ще можем ли със теб да съхраним богатствата от всички векове?

ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА

Огънят пука, реката бълбука,
вятърът вее, земята живее.

Виж огъня! – пламти, блещука,
дими и свети, топли, пука!

Огънят пука, реката бълбука,
вятърът вее, земята живее.

Водата е прозрачна, чиста,
прохладна, бистра и сребриста!

Огънят пука, реката бълбука,
вятърът вее, земята живее.

Чуй вятъра! – шуми в листата,
косите роши на децата!

Огънят пука, реката бълбука,
вятърът вее, земята живее.

Земята топла, плодородна
е щедра, хубава и родна!

`

ВЕСЕЛО ОВЧАРЧЕ

Весело овчарче
слиза от баира
бял кавал надува
чудна песен свири!

Който ме надсвири
с кавал резбалия
ваклушка му давам
със звънче на шия.

Кой ме надиграе
с кръшна ръченица
стадо му харизвам
с кавал и абица.

 

Изучени приказки

 • „Чудната кутийка“ – Ран Босилек

 • „Спящата красавица“ – Шарл Перо

 •  „Златното яйце“ – Светослав Минков

 • „Момче и вятър“ – Ран Босилек

 • „Майчина сълза“ – Ангел Каралийчев

 • „Небивалици с буквите“ – Цвета Брестничка

 • „Тримата братя и златната ябълка“ – Ангел Каралийчев

 • „Лисица и щъркел“ – народна приказка

 • „Коледните вълнения на Врабчо“ – Петър Кърджилов

 • „Лошата дума“ – народна приказка

 • „Бременските градски музиканти“ – Братя Грим

 • „Две сестри“ – Георги Райчев

 • „Старият щърк“ – Константин Константинов

 • „Знаменитият валеж в Пиомбино“ – Джани Родари

 • „Балонът на яда“ – Диана Петрова

 • „Мара Пепеляшка“ – Ангел Каралийчев