BG
  »  Документи при прием

ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА НАБОР 2020Г.

 

Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:30 до 16:00 ч. Всички родители е препоръчително да бъдат с маска, калцуни и лична химикалка. Необходими документи:

1. Заявление от родителя (изтегля се от профила на детето в ИСОДЗ)

2. Оригинали от:

• удостоверението за раждане на детето;

• лични карти на родителите;

3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличието на предимство.

Преди записване родителят задължително се запознава с Правилник за дейността на детската градина (сайтът) .

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:

1. Имунизационен паспорт с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009 г.

2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.(Картата трябва да е коректно попълнена с всички изискващи се данни от извършените профилактични прегледи)

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.

6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни). ВНИМАНИЕ! Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от Столична РЗИ.

Медицинските документи се представят в ДГ №111 „Корабче” един работен ден преди постъпване на детето.

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

• за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личен лекар за липсата на контакт със заразно болен;

• за повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

• за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Списък с личните вещи, необходими за детето, постъпващо в 1-ва група

  1. Пантофи
  2. Пижама
  3. Резервни дрехи - бельо, чорапи, тениска, долнище, горнище