BG

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, считано от 01.04.2022г.,отпадат таксите за детските градини.

От 01.05.2022г. ще се събират такси само за допълнителните дейности, които посещават децата Ви. Срокът за заплащане на съответните суми остава от първо до десето число на месеца при ЗАС.

Напомняме следното относно представяне на документи за отсъствията на децата от ДГ:

-         Отсъствия по медицински причини – представя се медицинска бележка от личен лекар за периода.

-         Отсъствия по семейни причини – ПРЕДВАРИТЕЛНО подадено заявление за периода на отсъствие.

-         От 01.04.2022г. НЕ се приемат заявления за отсъствия по причина епидемична обстановка, свързана с КОВИД.

-         ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 РАБОТНИ ДНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА, ДЕТЕТО СЕ ПРИЕМА С МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНКТАКТ СЪС ЗАРАЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

                                                                                     От ръководството

ОСИГУРЕНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ С COVID – 19

 ЗА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ И РОДИТЕЛИ

РУО – София – град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - София – град разкрива БЕЗПЛАТНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ С НОМЕР 0877183133 за осъществяване на ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. /Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да попълнят информирано съгласие, което да изтеглят от сайта или на място в детската градина.

Родителите:

  • представят информираното съгласие на медицинския специалист при възобновяване на посещението;
  • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;
  • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
  • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;
  • при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;
  • ползват маска при предаване и приемане на детето;
  • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.

 ВАЖНО!!!

Децата, които не са посещавали детската градина повече от 30 дни по епидемични показания представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

Децата, които са отсъствали повече от 2 месеца - предоставят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и изследване за патогенни чревни бактерии.

Информирано съгласие

Драги родители, 

по-долу е файлът за информирано съгласие за посещение на ДГ №11 Корабче, в условията на епидемична обстановка.

Детска градина №111 Корабче

Детска градина №111 (до скоро ЦДГ №11) е открита през петдесетте години на миналия век като „Детски дом в местност Лозенец кв.182".

Помещавала се е в къща (реституиран имот) в квартала.

През 1961 година започва строителството на настоящата сграда върху площ малко над 5 декара. Детска градина № 111 е отворена за децата на квартала през месец ноември 1963 г. с четири групи и четири площадки за игра на децата, зелени площи с дървета и цветя, които представляват естествена преграда между сградата и площадките за игра. През осемдесетте години на деветнадесети век в двора на градината е изграден "Жив кът", в който се отглеждат различни дребни живони - зайци, декоративни кокошки, фазани.

В момента ДГ №111 има четири групи, четири площадки за игра на децата на открито. През 2002 г. дворът на детската градина е намален с около два декара. В детската градина се отглеждат над сто деца от 18 души персонал.

В течение на годините детската градина е известна в квартала като "Детската градина на кораб" (по името на улицата на която се намира). Този факт провокира педагогическата колегия и вече ЦДГ №11 носи името "КОРАБЧЕ".

За рожденна дата на детската градина сме приели датата 22.11.1963 година. Всяка година на тази дата децата празнуват рождения ден на градината.

Важен факт от живота на детската градина е приемствеността - родители на деца, сега посещаващи градината, са бивши нейни възпитаници.

Вътрешни правила

за дейността на детската градина в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Мерки срещу грипни вируси и COVID-19